Počty zaměstnanců podle vykonávané práce - Piráti - výroční zpráva 2020

Druh vykonávané práce Počet
Mediální služby 9
Úklid 3
Zdravotník 2
Administrativní práce 12
Mediace 1
Expertizy a analýzy 3

Vygenerováno: 16.05.2021 17:53:57