Celkové výdaje - Piráti - výroční zpráva 2020

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 692 390,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 623 088,75
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 8 188 981,80
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 25 130 144,49
3e volby do zastupitelstev obcí 0,00
3f volby do Evropského parlamentu 0,00

Vygenerováno: 16.05.2021 18:38:16