Přehled o celkových příjmech - Piráti - výroční zpráva 2020

klíč popis částka Kč
1 Příjmy celkem 57 278 289,50
2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů 0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 41 300 000,00
4 Členské příspěvky 485 558,79
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 14 192 377,08
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 406 400,00
7 Úroky z vkladů 715 033,63
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 178 920,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Vygenerováno: 12.12.2023 03:53:03