Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - OVPV - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 01.06.2021 07:44:28