Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - PRO Plzeň - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 16.05.2021 16:11:10