Přehled o celkových příjmech - ODS - výroční zpráva 2020

klíč popis částka Kč
1 Příjmy celkem 194 726 764,27
2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů 0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 70 312 500,00
4 Členské příspěvky 6 417 000,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 62 649 563,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 8 281 414,77
7 Úroky z vkladů 739,85
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 1 349 862,15
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 38 684 434,50
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 7 031 250,00

Vygenerováno: 16.05.2021 15:49:22