Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - ABP - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 16.05.2021 15:47:20