Celkové výdaje - ABP - výroční zpráva 2020

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 500,00
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 1 853 998,53
3e volby do zastupitelstev obcí 0,00
3f volby do Evropského parlamentu 0,00

Vygenerováno: 15.05.2021 15:32:02