Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - NO! - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 21.05.2021 11:16:09