Celkové výdaje - MZH - výroční zpráva 2020

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 5 690,00
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 1 039 250,00
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 71 758,62
3e volby do zastupitelstev obcí 0,00
3f volby do Evropského parlamentu 0,00

Vygenerováno: 12.04.2021 04:27:41