Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - ML - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 20.04.2021 08:14:58