Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - MDS - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 18.05.2021 05:04:02