Celkové výdaje - LES - výroční zpráva 2020

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 596 375,04
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 596 375,04
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 0,00
3e volby do zastupitelstev obcí 0,00
3f volby do Evropského parlamentu 0,00

Vygenerováno: 16.05.2021 23:35:01