Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - LAP - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 12.04.2021 16:55:40