Celkové výdaje - KSČM - výroční zpráva 2020

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 42 097 662,56
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 1 809 080,00
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 5 220 277,66
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 16 113 968,34
3e volby do zastupitelstev obcí 0,00
3f volby do Evropského parlamentu 0,00

Vygenerováno: 16.05.2021 23:31:54