Přehled o celkových příjmech - KSČM - výroční zpráva 2020

klíč popis částka Kč
1 Příjmy celkem 88 090 202,00
2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů 0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 41 958 334,00
4 Členské příspěvky 12 093 853,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 8 235 925,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 21 205 379,00
7 Úroky z vkladů 160 491,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 96 160,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 144 227,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 4 195 833,00

Vygenerováno: 16.05.2021 23:31:49