Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - Monarchiste.CZ - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 31.03.2021 00:05:38