Přehled o celkových příjmech - KDU-ČSL - výroční zpráva 2020

klíč popis částka Kč
1 Příjmy celkem 101 415 281,00
2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů 0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 47 169 242,00
4 Členské příspěvky 3 758 117,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 26 702 086,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 18 975 838,00
7 Úroky z vkladů 9 331,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 269 000,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 0,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 4 531 667,00

Vygenerováno: 20.05.2021 06:57:44