Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - Jundrováci - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 15.05.2021 00:48:58