Bezúplatná plnění fyzické osoby - Jundrováci - výroční zpráva 2020

datum hodnota BÚP Kč popis BÚP příjmení jméno titul před titul za datum narození obec

Vygenerováno: 18.05.2021 10:30:13