Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - JsmePRO! - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 18.04.2021 08:14:13