Bezúplatná plnění právnické osoby - JsmePRO! - výroční zpráva 2020

datum hodnota BÚP Kč popis BÚP název ulice obec PSČ
  200,00 1x banner 27085899 APIFERA s.r.o.
  200,00 1x banner 25407414 Dřevotep plus s.r.o.
  200,00 1x banner 409740 Strana Zelených
  243 715,64 online reklama, grafické práce, občerstvení, nájem, tisk materiálů, koordinace kampaně 71339728 TOP 09

Vygenerováno: 16.05.2021 21:32:40