Bezúplatná plnění fyzické osoby - JM-ND - výroční zpráva 2020

datum hodnota BÚP Kč popis BÚP příjmení jméno titul před titul za datum narození obec

Vygenerováno: 16.05.2021 21:30:19