Celkové výdaje - JIH 12 - výroční zpráva 2020

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 10 000,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 2 896,26
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 2 150 439,63
3e volby do zastupitelstev obcí 0,00
3f volby do Evropského parlamentu 0,00

Vygenerováno: 25.05.2021 03:55:16