Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - IN - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 17.05.2021 01:53:38