Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - IN - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 10.04.2021 17:08:20