Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - HPP 11 - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 09.04.2021 21:49:00