Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - Idealisté - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 19.09.2021 02:33:42