Celkové výdaje - HNHRM - výroční zpráva 2020

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 647 519,00
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 635 080,00
3e volby do zastupitelstev obcí 0,00
3f volby do Evropského parlamentu 0,00

Vygenerováno: 17.05.2021 00:54:31