Přehled o celkových příjmech - HNHRM - výroční zpráva 2020

klíč popis částka Kč
1 Příjmy celkem 821 902,00
2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů 0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 812 500,00
4 Členské příspěvky 2 600,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 1 000,00
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 0,00
7 Úroky z vkladů 810,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 4 992,00
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 0,00

Vygenerováno: 02.06.2021 19:16:09