Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - HDP - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 14.05.2021 20:15:05