Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - PRAMENY - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 25.07.2021 04:27:42