Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - FraM - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 25.05.2021 02:09:26