Přehled o členech politické strany / hnutí - DV 2016 - výroční zpráva 2020

jejichž celkový členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč

Příjmení Jméno Datum narození Obec pobytu Příspěvky v Kč

Vygenerováno: 29.03.2021 10:12:16