Počty zaměstnanců podle vykonávané práce - ČSSD - výroční zpráva 2020

Druh vykonávané práce Počet
Organizační práce v území 41
Organizační práce v ústředí 8
Tisková mluvčí 1
THP práce 10
Poradce 1
Účetní 3
Ústřední tajemník 1
Archivář 1

Vygenerováno: 16.05.2021 08:40:25