Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - ČSSD - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu
286 015,18 peněžní prostředky Venzarová Eugenie 24.02.1932 18.04.2019 Praha 1

Vygenerováno: 20.05.2021 16:40:54