Přehled o celkových příjmech - ČSSD - výroční zpráva 2020

klíč popis částka Kč
1 Příjmy celkem 282 664 583,99
2 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na úhradu volebních nákladů 0,00
3 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na činnost strany a hnutí (příspěvek na činnost) 61 283 334,00
4 Členské příspěvky 11 997 678,00
5 Dary, dědictví a bezúplatná plnění 12 454 534,18
6 Příjmy z nájmu, pachtu a zcizení movitého a nemovitého majetku 20 674 109,42
7 Úroky z vkladů 0,00
8 Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob podle § 17 odst. 3 zák. č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů 0,00
9 Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí 0,00
10 Zápůjčky a úvěry poskytnuté bankou, platební institucí nebo institucí elektronických peněz nebo pobočkou zahraniční banky, platební instituce nebo instituce elektronických peněz na území České republiky 170 126 595,39
11 Příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu 6 128 333,00

Vygenerováno: 24.05.2021 01:14:51