Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - CESTA - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 04.04.2021 23:24:30