Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - CESTA - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 16.05.2021 05:19:06