Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - Brno+ - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 17.05.2021 04:53:55