Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - BPS - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 11.04.2021 16:34:07