Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - ANK 2020 - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 26.05.2021 05:42:00