Celkové výdaje - ANK 2020 - výroční zpráva 2020

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 16 500,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 60 440,00
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 2 033 188,00
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 430 846,00
3e volby do zastupitelstev obcí 0,00
3f volby do Evropského parlamentu 0,00

Vygenerováno: 26.05.2021 07:22:22