Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - ANS - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 31.07.2021 06:23:53