Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - ADS - výroční zpráva 2020

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 30.03.2021 22:31:05