Celkové výdaje - Zelení - výroční zpráva 2019

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 350 860,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 809 312,00
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 0,00
3e volby do zastupitelstev obcí 0,00
3f volby do Evropského parlamentu 582 037,00

Vygenerováno: 01.04.2020 12:57:17