Celkové výdaje - SV - výroční zpráva 2019

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 0,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 56 088,00
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 0,00
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 0,00
3e volby do zastupitelstev obcí 18 296,50
3f volby do Evropského parlamentu 0,00

Vygenerováno: 03.04.2020 10:44:50