Celkové výdaje - STAN - výroční zpráva 2019

klíč popis částka Kč
1 Mzdové výdaje 1 124 979,00
2 Výdaje na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 949 428,64
3a volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0,00
3b volby do Senátu Parlamentu ČR 497 521,04
3c volba prezidenta republiky 0,00
3d volby do zastupitelstev krajů 0,00
3e volby do zastupitelstev obcí 0,00
3f volby do Evropského parlamentu 5 805 000,00

Vygenerováno: 15.05.2021 15:33:47