Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - SPOLEHNUTÍ - výroční zpráva 2019

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 20.05.2020 18:10:42