Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - OS - výroční zpráva 2019

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 18.05.2021 17:38:49