Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - SNK ED - výroční zpráva 2019

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 25.03.2020 11:24:37