Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - SEN 21 - výroční zpráva 2019

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 16.04.2020 00:00:42