Přehled o hodnotě majetku nabytého dědictvím nebo odkazem - PSS - výroční zpráva 2019

Hodnota v Kč Popis majetku Příjmení Jméno Datum narození Datum úmrtí Obec posledního pobytu

Vygenerováno: 19.05.2020 15:38:50